వెతుకు

కథాలయం

An Abode For Fantastic Telugu Fiction

వర్గం

సంభాషణం

‘టివి-99’ ఇంటర్వ్యూ

TV-99 ఛానెల్ '99-అడ్డా' కార్యక్రమం కోసం ప్రముఖ రచయిత వేంపల్లె షరీఫ్, కథకుడు అనిల్ ఎస్. రాయల్ తో జరిపిన చర్చాగోష్టి పూర్తి పాఠం.

Continue reading ...

‘కినిగె’ ఇంటర్వ్యూ

వర్తమాన తెలుగు కథలపై 'కినిగె' వెబ్ పత్రిక సంపాదకుడు కథకుడు అనిల్ ఎస్. రాయల్‌ని చేసిన ఇంటర్వ్యూ.

Continue reading ...

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.

Up ↑