ఈ క్రిందనున్న కథకుల పేర్లపై నొక్కితే వారి రచనలన్నీ ఒకేసారి కనిపిస్తాయి.

అఫ్సర్

అనిల్ ఎస్. రాయల్

చందు తులసి

గొరుసు జగదీశ్వర రెడ్డి

కుప్పిలి పద్మ

మధు పెమ్మరాజు

ఎం.ఎస్.కె. కృష్ణజ్యోతి

సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి

ఎస్. నారాయణస్వామి

సుస్మిత

ఉణుదుర్తి సుధాకర్

వేంపల్లె షరీఫ్

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

యాజి